ای دام گاو سیمنتال را بهتر بشناسیم - ای دام | آموزش دامپروری
اپلیکیشن تخصصی پرورش دام و طیور

اپلیکیشن تخصصی پرورش دام و طیور

به تمام آموزش های تخصصی پرورش دام و طیور در یک برنامه اندرویدی دسترسی داشته باشید. برای دانلود و توضیحات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

گاو سیمنتال

سرفصل های این مطلب:

–  تاریخچه و منشاء گاو سیمنتال

-  مزایای  نژاد دو منظوره گاو سیمنتال

 – تولیدات گاو سیمنتال 
–  تاریخچه و منشاء گاو سیمنتال:
گاوهای سمینتال ادامه نسل گاوهایی هستند که بومی اولیه دره «سیم » و «سانی » از منطقه «کانتون برن» کشور سوئیس است که به صورت یک گونه از گاوهای قرمز رنگ و خالدار در دره مرکزی و کوه های اروپا وجود داشته اند. قبلاً تصور می شد منشاء آنها در آلمان مربوط به قرون بزرگ وسطی باشد که توسط قبایل کوچ رو درجنوب آلمان در طی پنج قرن گذشته از سوئیس به آلمان آورده شدند. در سال ١٨٠۶ کانتونهای سوئیس کتاب انساب را برای این نژاد منتشر کرده اند و این دامها  براساس اسناد و شواهد جزو  اموال ثبت شده کلیسا و سکولارها در غرب سوئیس بوده است .  
پارلمان سوئیس درسال ١٧٨۵ صادرات دام را به دلیل کمبود و نیاز به گوشت محدود کرد و در سال  ١٨٩٠ انجمن پرورش دهندگان گاوهای سمینتال قرمز سفید یا خالدار تشکیل شد. از سال ١٨٩١ به بعد گاوهای نر فلک فیه بعد از تأیید وزارت کشاورزی سوئیس اجازه تولید مثل و پرورش با سیمنتال داده شد. در سال  ١٨٨۶ برای اولین بار فهرستی از نژادها تهیه شده بود. گاوهای رنگ قرمز و رنگ سیاه  به عنوان فلک فیه (سمینتال) شناخته شدند. تعداد آنها به ۶١۶ هزار و ۶١٩ رأس (معادل ۵١درصد کل جمعیت گاو) را شامل می شده  است .
گاوهای سمینتال از سوئیس به شش قاره جهان گسترش یافته اند و اکنون بین ۴٠ تا ۶٠ میلیون از این دام درجهان وجود دارد که بیش از نیمی از آن در قاره اروپا قراردارند. گسترش این دام تا اواخر سال ١٩۶٠ تدریجی بود. گاوهای سمینتال در قرن ١٩ در بسیاری از کشورهای شرق اروپا و بالکان و روسیه گسترش یافت . گاو سمینتال پیش از قرن نوزده وارد امریکا شده است و دراوایل سال١٨٨٧ در «ایلینویز» و «نیوجرسی » و درسال ١٨٩۵ از فرانسه به کانادا وارد شده است و فدراسیون بین المللی گاو سمینتال درسال ١٩٧۴ با حضور  ١٩ کشور تأسیس شده است .  
نژاد سمینتال درکشورهای مختلف به نامهای پای روژه دوله درفرانسه و در ایتالیا پیزاتا روزا و درآلمان فلک فیه (خالدار) و نیز سمینتال معروف است .
نژادهای دو منظوره سمینتال (فلک فیه ) و مونت بیلیارد در دهه سال ١٣٣٠ به صورت گاو نر  برای دو رگ گیری به همراه نژادهای شیری و گوشتی وارد کشور شدند و آمیخته هایی از آنها در منطقه کشت و صنعت  هفت تپه خوزستان و ایستگاه دامپروری خوزستان در سالهای اخیر موجود بوده است . گاو سیمنتال به صورت محصولات مواد ژنی درسال ١٣٧٠ توسط بخش خصوصی و  با مساعدت و همکاری و نظارت مرکزاصلاح نژاد دام کشور برای توسعه آمیخته گری با گاوهای بومی و یا تلاقی با آمیخته ها وارد استان مازندران گردید.  
در دهه ١٣٨٠ جنین های رجیستر سمینتال از کشور آلمان برای پرورش خالص و تکثیر وارد ایران شده   است .  نتایج حاصل از انتقال جنین توسط مرکزاصلاح نژاد دام کشور  به تعداد زیاد موجب پراکندگی این نژاد در بسیاری از استانهای کشور شده است . گاوهای خالص مونت بیلیارد هم  درسال ١٣۴٨ از کشور فرانسه به استان خراسان شمالی وارد شده است .  
آمیخته های نژادهای دو منظوره  بویژه  سمینتال قابلیت سازگاری و  عادت پذیری درشرایط گرم و مرطوب را در سطح  بالایی نسبت به دیگر نژادهای پرشیر دارد. افت تولید، کاهش باروری، کاهش اشتها و کاهش ضریب تبدیل غذایی در این دامها نسبت به دیگر گاوهای اصیل  بسیار کمتر است و بیشترین سودمندی را دو رگ های نسل اول نصیب پرورش دهنده می کنند.
در سالهای اخیر نژادهای دو منظوره سمینتال در بخش های وسیعی از استانهای شمال، شمال غرب و غرب و در استانهای جنوبی (خوزستان) و حتی مناطق کویری و مرکزی باعث رضایت مندی پرورش دهندگان و  از سوی دیگر با استقبال دامداریهای روستایی و صنعتی و  نیمه صنعتی رو به رو گردیده است .  
به طور خلاصه درشرایط کاهش نزولات آسمانی و تولید علوفه و افزایش دما با نوع مدیریت  که در پرورش این دام اعمال می شود رضایت مندی در پرورش و سودمند بودن این نژادها درکنار نژادهای صرفاً یک منظوره و پرتوقع و پرشیر مشهود بوده، از علوفه کم ارزش و با کاهش مصرف کنسانتره و مواد دانه ای مقدار قابل توجهی شیر و گوشت تولید نموده و سالانه حداقل یک گوساله نصیب تولیدکننده می نماید. نژاد برتر در شرایط اقتصاد مقاومتی و پایداری فعالیت پرورش گاو شیری را در روستاها و واحدهای صنعتی که توان مدیریت تخصصی و پرورش نژادهای پر شیر را ندارند  امکان پذیر می سازد. هم اکنون کشور از نظر تأمین مواد زنتیکی مورد نیاز این نژادها خودکفا بوده، سالانه درحد محدودی به دلیل ارتباط علمی و برخورداری از ژنتیکهای ممتاز اقدام به واردات محصولات ژنتیکی این نژاد می نماید.

شایان توجه است در حال حاضر تحقیقاتی درسطح دانشگاهی و مراکز تحقیقی در زمینه نژادهای دو منظوره سمینتال صورت گرفته یا درحال انجام است . نژاد مونت بیلیارد برای شیر بیشتر و تا حدودی گوشت ،  ولی نژاد سمینتال برای شیر و ترکیبات آن و گوشت بیشتر پرورش داده می شود.   
 
 
 
-  مزایای  نژاد دو منظوره گاو سیمنتال:


١- عملکرد شیروگوشت بالا ؛
٢-کمترین سوماتیک سل کانت ، باروری منظم و رشد سریع ؛
٣-گاو بسیار قوی و سالم با سازش پذیری سریع  به تمام شرایط آب و هوایی و غذای ثابت ، درتمام قاره ها؛
۴-گوساله های نر باارزش بالا و لاشه های با ارزش عالی ؛
۵- خلق وخوی بسیار آرام و راحت از همه نرها و ماده ها؛
۶- اثرات اقتصادی بالا درگله های شیری وگوساله های نر با کمترین نیازهای زیست محیطی و رسیدن به رشدسریع ؛
٧- نژادی ایده آل برای آمیخته گری(دورگ گیری ) با نژادهای شیری خالص . (نژاد دومنظوره: ٠/۶٠ درصد شیر ، ۴٠ /٠ درصد گوشت ،  ١٠٠ درصد سودمندی )
٨ – هزینه تولید هر کیلو گرم شیر و گوشت تولیدی در گاوهای دو منظوره ارزانتر از سایر نژادهاست .
٩ – گاوهای دو منظوره در برابر بیماری ورم پستان مقاومتر  و بیماری دست و پا و ناحیه سم و نزی مشکلات سخت زایی کمتر دارند.
١٠- فاصله گوساله زایی در گاوهای دو منظوره کم و تعداد گوساله های تولیدی در طول عمر بیشتر از نژادهای فقط تولید شیر بیشتر است .
١١- گاوهای دو منظوره قابلیت تبدیل مواد خشبی و علوفه ای و علف های کم ارزش را به گوشت با کیفیت و ماربلینگ بالا و شیر با ترکیبات بالایی از چربی و پروتئین دارند.

 

 – تولیدات گاو سیمنتال:
 متوسط تولید شیرگاوهای رکوردگیری شده: شیر ٧١/۴ کیلوگرم، چربی شیر ۴/٠٩ درصد، پروتئین  شیر   ٣/۴۶ درصد.
 تولید گوشت : متوسط سن ١٩/۶ ماه، وزن زنده  ۶٩۶ کیلو گرم، وزن لاشه  ۴٠١کیلوگرم،  درصد راندمان ۵٧/٩ درصد،   افزایش وزن روزانه  ١۴٠٠ گرم


 
 آمار گاو دو منظوره سمینتال آلمان -٢٠١۴

گاو سیمنتال 2 گاو سیمنتال 1
 

آماردقیقی از جمعیت آمیخته دردست نیست ؛ اما احتمالاً جمعیت گاوهای دو منظوره براساس برآوردهایی از تولید و توزیع محصولات ژنتیکی پیش بینی می شود ٣ تا ۵ درصد جمعیت گاوهای کشور را شامل شوند.  

با این همه ، آنچه که درحال حاضر ضرورت دارد توجه به تکثیر وتوسعه این نژاد درکشور و ایجاد و راه اندازی واحدهای گاوداری صنعتی از نژاد خالص سمینتال در کشور است که بتوانیم ضمن تکثیر آمیخته های این نژاد با نژادهای موجود درکشور، اسپرم منجمد مورد نیاز داخل را که سازگار باشرایط وکلیمای کشور باشد، برای آمیخته گیری تولید شود.
امید است با تولید نرهای ترکیب نژادی و سنتز نژاد از نژاد سمینتال با استفاده از سیستم های آمیخته گیری اقدام به تثبیت خون این نژاد درکشور متناسب با شرایط و جغرافیای مختلف کشور نماییم و گامی مؤثر درخودکفایی وتأمین گوشت قرمز و شیر وترکیبات آن برداشته شود.

 

مترجم: مهندس علی کاظمی – کارشناس برنامه ریزی تولید گوساله های نر و مولد اسپرم مرکز اصلاح نژاد دام   

 

اگر می خواهید با نژادهای مطرح گاو در جهان و ایران آشنا شوید مطلب زیر را از دست ندهید

پاورپوینت نژادهای گاو

به این پست امتیاز دهید.
گاو سیمنتال را بهتر بشناسیم
۴٫۰۶ از ۷۲ رای

 

بازدید : 71,202 بازدید بار دسته بندی : آموزش های تخصصی ، پرورش گاو ، مطالب رایگان تاريخ : ۹ فروردین ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

شیرین
چهارشنبه , ۱۲ دی ۱۳۹۷
پاسخ

سلام دوستان. ما هم یه مرکز پرورش و فروش نژاد سمینتال و هلشتاین داریم. تو بندر ترکمن ، استان گلستان.
گوساله، گاو نر و ماده ، با قیمت های رقابتی و ارسال به سراسر ایران
در صورت نیاز به مشاوره یا خرید با ما تماس بگیرین
۰۳۹۵۷۷۵۰۳۰۸ خانم حسنی


برای ورود به کانال تلگرام ای دام کلیک کنید.
عضو شوید!
error: