ای دام فتوپریود مصنوعی در گوسفند - ای دام | آموزش دامپروری
اپلیکیشن تخصصی پرورش دام و طیور

اپلیکیشن تخصصی پرورش دام و طیور

به تمام آموزش های تخصصی پرورش دام و طیور در یک برنامه اندرویدی دسترسی داشته باشید. برای دانلود و توضیحات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

تسریع در بلوغ جنسی بره ها با برنامه فتوپریود مصنوعی

فتوپریود مصنوعی


سرفصل های این قسمت:

– اهمیت فتوپریود مصنوعی

– مزایای روش فتوپریود مصنوعی   

– معایب روش فتوپریود مصنوعی

– مراحل انجام برنامه نوری مصنوعی تسریع شده ASRI

– قوچ اندازی ناگهانی


از آنجـا کـه فعالیـت دسـتگاه تولیدمثـل دام هـا تحـت تأثیـر هورمون هاسـت ، می تـوان با اسـتفاده از هورمون های سـنتتیک ، فرآیند تولیدمثل دام ها را کنترل کرد و از ظرفیت تولیدمثل آنها، بیشـترین اسـتفاده و بهره بـرداری را کرد. یکی از روش هایی که موجـب افزایش تولیدمثل خـارج از فصـل در گله هـای گوسـفند و بز می شـود، اسـتفاده از روش هورمونی یـا برنامه نوری مصنوعـی اسـت . ایـن روش بـا توجه به کم هزینـه بودن ( فقط به جایگاهی بسـته نیاز اسـت )، درآمـد قابـل توجهی بـرای دامداران ایجـاد می کند.

– اهمیت فتوپریود مصنوعی

همان طور که در دسـتورالعمل شـماره ١ذکر شـد، گوسـفند و بز، تولیدمثل فصلی دارند و در خـارج از فصـل تولیدمثـل ، به صـورت طبیعی فحل و آبسـتن نمی شـوند. از این رو بـرای ایجاد فحلی و آبسـتنی بایـد از روش های هورمونی یا برنامه نوری مصنوعی اسـتفاده کـرد (تصویر١).

براسـاس نتایج پژوهشـی که در مؤسسـه تحقیقات علوم دامی کشـور انجام شـد، راهنمای مدیریـت پیشـرفته ایجـاد فحلـی و آبسـتنی در میـش ، بـا اسـتفاده از برنامـه نـوری مصنوعی (فتوپریـود مصنوعی تسـریع شدـه ) ه یهت دـشه است ـ ه ـک در ادامه ـ ه ـب آن رپداخه ت یم شـود. با اجـرای ایـن دسـتورالعمل انتظـار مـی رود سـالانه حداقل سـه کیلوگرم برّه بیشـتر بـه ازای هر رأس میـش در معـرض جفت گیـری تولید شـود که با توجه به هزینه بسـیار کـم آن ، این روش می توانـد درآمـد قابل توجهـی برای دامـداران ایجـاد کند.

– مزایای روش فتوپریود مصنوعی   

■ دارای هزینه کمی است .

■ مضرات روش های هورمونی را ندارد.

– معایب روش فتوپریود مصنوعی

■ همزمانـی فحلی به طور کامـل صورت نگرفتـه و فقـط در شـرایط و زمـان خاصـی بـه کار مـی رود.

■ نیاز بـه جایگاهی دارد کـه بتوان برنامه نـوری را در آن اجرا کرد.

■ ایجاد روشـنایی با امکان تهویه مناسب در زمانـی کـه بیـرون تاریـک اسـت و ایجـاد تاریکـی کامـل درزمانـی کـه محیـط خارج روشـن اسـت (تصویر ١).

ادامه مطلب مخصوص اعضای ویژه

(برای مشاهده ادامه مطلب و یا لینک دانلود باید وارد سایت شوید – برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید)


درس قبلی – مدیریت بره تا زمان جفتگیری

درس بعدی – کنترل نمره وضعیت بدنی در گوسفندان

به این پست امتیاز دهید.
فتوپریود مصنوعی در گوسفند
۵ از ۲ رای

 

بازدید : 1,437 بازدید بار دسته بندی : آموزش های تخصصی ، پرورش گوسفند تاريخ : ۲۳ آذر ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.


برای ورود به کانال تلگرام ای دام کلیک کنید.
عضو شوید!
error: